KOMPANIJA "GRADITELJ INŽENJERING" D.O.O.  JE OSNOVANA 1968. GODINE OD KADA JE U PRIVATNOM VLASNIŠTVU, ZA 55 GODINa POSLOVANJA  ŽIRO-RAČUN NIJE BIO U BLOKADI.

 

  KOMPANIJA SE BAVI INVESTIRANJEM I IZGRADNJOM, NADZOROM I PROJEKTOVANJEM STAMBENIH I DRUGIH GRAĐEVINSKIH OBJEKATA, OBJEKATA U SISTEMU IZGRADNJE, OBJEKATA GRAĐEVINSKOG INŽENJERINGA ZA SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU.

    

                                

Zašto kupiti stan od Kompanije „Graditelj inženjering“?

-  Zato što je iza nas 55 godina iskustva, stotine hiljada izgrađenih kvadrata stambenih i poslovnih objekata, hiljade zadovoljnih kupaca u zemlji i inostranstvu

-  Zato što kupci naših stanova mogu da se oslone na nas i u postprodaji, našim kupcima smo u svakom trenutku na usluzi
-  Zato što je u projekte Kompanije „Graditelj inženjering“ uključen univerzitet  "UNION - nikola tesla", čiji smo osnivači,
 i vrhunski stručnjaci, profesori, arhitekte, inženjeri,  koji rade na fakultetima u sastavu univerziteta

-  Zato što se ne zadovoljavamo sa postignutim već u svakom novom projektu podižemo kvalitet, primenjujemo nove tehnologije i koristimo proverene materijale 

 

            
     

 


 

 

 

 

                                                            

  

 

 

        

 

 

POGLEDAJTE GALERIJE SLIKA ZAVRŠENIH OBJEKATA

 

KOMPANIJA "GRADITELJ INŽENJERING" D.O.O. JE OSNIVAČ VISOKOŠKOLSKE USTANOVE

UNIVERZITET "UNION-NIKOLA TESLA"

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  Univerzitet Union - Nikola Tesla ima korene na Univerzitetu “Union”. Među osnivačima Univerziteta “Union” nalaze se tri fakulteta Univerziteta „Union ‒Nikola Tesla“: Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina, a kasnije se priključuje i Viša škola za ekološki inženjering. Na samim počecima univerziteta “Union”uz navedene fakultete bili su još i Fakultet za industrijski menadžment i Fakultetza dizajn. Osnivačkim fakultetima su se kasnije priključili još neki fakulteti koji su prihvaćenikao punopravni članovi, što su oni u kasnijem periodu iskoristili za kreiranje nove politike rada na Univerzitetu. Sa tom politikom nije se složio i većinski osnivač koji je u demokratskoj proceduri postao manjina i marta meseca 2010. godine. Senat Univerziteta “Union” doneo je odluku da se iz nastavnog rada isključe Fakultet za graditeljski menadžment, Fakultet za preduzetnički biznis i Fakultet za menadžment nekretnina. Za Višu školu za ekološki inženjering Senat univerziteta “Union” nije smatrao da je ikada i bila član Univerziteta.

Kao odgovor na ovakvo ponašanje većine na Univerzitetu “Union”, njegov osnivač - Kompanija “Graditelj inženjering” ‒ donosi odluku da se pristupi osnivanju novog Univerziteta pod nazivom „Union - Nikola Tesla“. Komisiji za akreditaciju predat je zahtev za akreditaciju i dana 29.9.2011. godine Ministarstvo prosvete i nauke resenjem br. 612-00-01339/2011-04 izdaje dozvolu za rad Integrisanom Univerzitetu UNION – Nikola Tesla.

 

Fakulteti koji su u sklopu Univerziteta UNION – Nikola Tesla:

Fakultet za graditeljski menadžment

Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine

Fakultet za preduzetnički biznis i mendžment nekretnina

Fakultet za međunarodnu politiku i bezbednost

Fakultet za informatiku i računarstvo

Fakultet za ekonomiju i finansije

Pridruženi članovi Univerziteta:

Fakultet za sport

Fakultet za menadžment

Fakultet za poslovne studije i pravo

Fakultet za informacione tehnologije i inženjerstvo

Fakultet za pravo, bezbednost i menadžment

Fakultet za inženjerski menadžment

Fakultet primenjenih nauka